Restorani

Pored smeštajnih, hotel raspolaže i drugim atraktivnim kapacitetima:

  • restoran sa 280 mesta;
  • Plava sala sa 500 mesta;
  • luksuzni saloni sa blizu 150 mesta;
  • Kamin sala sa oko 100 mesta
  • bašta sa 300 mesta
  • parking mesto za 300 vozila.

Svojim smeštajnim, restoranskim i drugim materijalnim kapacitetima, a pre svega visoko profesionalnim kadrovima, hotel je u mogućnosti da pruži kvalitetne usluge smeštaja, nacionalne i internacionalne kuhinje i svih vrsta pića.

Pored toga, iz palete hotelskih usluga izdvajaju se: organizacija naučnih skupova, seminara, savetovanja, prezentacija sa svim pratećim sadržajima i sve vrste svečanih prijema kao što su svadbe, rođendani, ispraćaji u vojsku, godišnjice firmi, mature i dr.

H.T.D. "Šumarice" d.o.o.

34000 Kragujevac, Branka Radičevića 22
Tel. +381 34 323 115 Fax: +381 34 336 462

www.sumaricedoo.com

e-mail: milenkoizknica@sumaricedoo.com

Hotel ZELENGORA

34000 Kragujevac, Branka Radičevića 22
Tel. +381 34 336 254 Fax: +381 34 336 185
e-mail: zelengora@sumaricedoo.com

Hotel ŠUMARICE

34000 Kragujevac, Desankin Venac bb
Tel. +381 34 336 184 Fax: +381 34 300 177
e-mail: sumarice@sumaricedoo.com

Gradska kafana BALKAN

34000 Kragujevac, Branka Radičevića 22
Tel. +381 34 334 304 Fax: +381 34 336 462
e-mail: balkan@sumaricedoo.com

Socijalne mreže