KONGRESNI CENTAR

PLAVA SALA

Plava sala, kapaciteta 500 mesta, idealna je za kongrese i simpozijume sa velikim brojem učesnika. Na raspolaganju su audio i video oprema, brz internet i prateća tehnika.

PLAVA SALA

Plava sala, kapaciteta 500 mesta, idealna je za kongrese i simpozijume sa velikim brojem učesnika. Na raspolaganju su audio i video oprema, brz internet i prateća tehnika.

PLAVA SALA

Plava sala, kapaciteta 500 mesta, idealna je za kongrese i simpozijume sa velikim brojem učesnika. Na raspolaganju su audio i video oprema, brz internet i prateća tehnika.

KAMIN SALA

Kamin sala, kapaciteta 100 mesta, idealna je za seminare, prezentacije, poslovne skupove i  slična dešavanja. Na raspolaganju su audio i video oprema, brz internet i prateća tehnika.

KAMIN SALA

Kamin sala, kapaciteta 100 mesta, idealna je za seminare, prezentacije, poslovne skupove i  slična dešavanja. Na raspolaganju su audio i video oprema, brz internet i prateća tehnika.

KAMIN SALA

Kamin sala, kapaciteta 100 mesta, idealna je za seminare, prezentacije, poslovne skupove i  slična dešavanja. Na raspolaganju su audio i video oprema, brz internet i prateća tehnika.

SALA 1

Sala 1, kapaciteta 100 mesta,  idealna je za seminare, prezentacije, poslovne skupove i  slična dešavanja. Na raspolaganju su audio i video oprema, brz internet i prateća tehnika.

SALA 1

Sala 1, kapaciteta 100 mesta,  idealna je za seminare, prezentacije, poslovne skupove i  slična dešavanja. Na raspolaganju su audio i video oprema, brz internet i prateća tehnika.

SALA 1

Sala 1, kapaciteta 100 mesta,  idealna je za seminare, prezentacije, poslovne skupove i  slična dešavanja. Na raspolaganju su audio i video oprema, brz internet i prateća tehnika.

SALA 2

Sala 2, kapaciteta 70 mesta,  idealna je za seminare, prezentacije, poslovne skupove i  slična dešavanja. Na raspolaganju su audio i video oprema, brz internet i prateća tehnika.

SALA 2

Sala 2, kapaciteta 70 mesta,  idealna je za seminare, prezentacije, poslovne skupove i  slična dešavanja. Na raspolaganju su audio i video oprema, brz internet i prateća tehnika.

SALA 2

Sala 2, kapaciteta 70 mesta,  idealna je za seminare, prezentacije, poslovne skupove i  slična dešavanja. Na raspolaganju su audio i video oprema, brz internet i prateća tehnika.

SALA 3

Sala 3, kapaciteta 20 mesta,  idealna je za seminare, prezentacije, poslovne skupove i  slična dešavanja. Na raspolaganju su audio i video oprema, brz internet i prateća tehnika.

SALA 3

Sala 3, kapaciteta 20 mesta,  idealna je za seminare, prezentacije, poslovne skupove i  slična dešavanja. Na raspolaganju su audio i video oprema, brz internet i prateća tehnika.

SALA 3

Sala 3, kapaciteta 20 mesta,  idealna je za seminare, prezentacije, poslovne skupove i  slična dešavanja. Na raspolaganju su audio i video oprema, brz internet i prateća tehnika.

TITOV SALON

Titov salon, kapaciteta 50 mesta,  idealna je za seminare, prezentacije, poslovne skupove i  slična dešavanja. Na raspolaganju su audio i video oprema, brz internet i prateća tehnika.

TITOV SALON

Titov salon, kapaciteta 50 mesta,  idealna je za seminare, prezentacije, poslovne skupove i  slična dešavanja. Na raspolaganju su audio i video oprema, brz internet i prateća tehnika.

TITOV SALON

Titov salon, kapaciteta 50 mesta,  idealna je za seminare, prezentacije, poslovne skupove i  slična dešavanja. Na raspolaganju su audio i video oprema, brz internet i prateća tehnika.

KONTAKTIRAJTE NAS ZA SVE DODATNE INFO I REZERVACIJE

+381 63 600 710 

KONTAKT ZA SVE INFO I REZERVACIJE

+381 63 600 710